P
Luzia Titan

Luzia Titan

Facilitadora en CañizaNatura

Algo da miña historia.

2000: Monitora de Actividades de Tempo Libre. Curso de 200 horas teórico – prácticas e 150 horas prácticas, na Escola Galega de Tempo Libre, concedido pola Consellería  de Familia e promoción de Emprego, Muller e Xuventude, 30 de Xullo del 2002. Cangas (Pontevedra).

2002: Xornadas sobre Intervención Integral nas Persoas Maiores, celebradas os días 24 e 25 de maio, e organizadas pola Asociación Sociocultural e Educativa de Animadores/as e Educadores/as Buxaina. Vigo.

2003: Educadora de Masaxe Infantil,  titulo otorgado por la Asociación Internacional de Masaje Infantil (IAIM). Vigo.

2011: Curso de nivel superior de Comunicación en Lengua de Signos Española organizado e impartido pola Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), cun total de 123 horas lectivas durante os anos 2008, 2009 e 2010. Vigo.

2012: Cerámica. Estudos na Escola Municipal de Artes e Oficios. Titulo da Concellería de Educación. Vigo.

2010, 2011, 2012 e 2013: Formación en Arteterapia Antroposófica. Rudolf Steiner. Adquiro a capacidade con catro anos de formación e 1012 leccións para aplicar a arteterapia segundo a Dra Hauschka.

No periodo que vai dende 1985 a 1996 impartí clases de debuxo pintura e manualidades en colexios públicos de Vigo. Asi como en Asociacións de Veciños e Casas de Oficios.

Entre o 2000 – 2004, traballo asistindo a persoas con dano cerebral na Asociación Alento en Vigo.

Organizo actividades artísticas e elaboración de murais, en Colexios Públicos.

Coñezo o proceso de elaboración de escenografías en cartón pedra. Traballo na elaboración de escenografías de teatro. Traballei no concello de Cangas entre os anos 1996 e 1998.

Teño ilustrado libros e contos, e deseñado e ideado logotipos e rotulación.

Fixen exposicións individuiais e colectivas de cadros entre os anos 1981 e 2002.

 

teléfono 628 173 607 
email luziatitan@gmail.com
 
ACTIVIDADES QUE FACILITA
Teatro infantil: vestuario y decorado

Cuando se lleva a cabo una obra de teatro con niños es frecuente recurrir a un material escenográfico sencillo de realizar y estimulante tanto para los actores como para el público (generalmente, de la misma edad) que acude a la representación. Esto ayuda a vestir el escenario, añadiéndole color y texturas para crear una representación detallada de los espacios en los que sucede la acción.

En este taller os proponemos varias ideas de cómo crear vestuario y decorado para teatro infantil de una manera sencilla y muy divertida en la que participaremos adultos y niños.
Vestuario para niños

HORARIOS

Domingo 16 Julio
16:00 a 20:00 Taller escenografía niños y adultos Facilita Lucia Titan

Lunes 17 Julio
16:00 a 19:30 Taller escenografía adultos y niños facilita Luzia Titan

Martes 18 julio
16:00 a 19:30 Taller escenografía adultos y niños facilita Luzia Titan

Miércoles 19 Julio
16:00 a 19:30 Taller escenografía adultos y niños facilita Luzia Titan

Shares
Share This